Woordje van de Voorzitter

Woordje van de Voorzitter

Beste Padstappers,

de meesten onder ons hebben een welverdiende vakantie achter de rug. Iedereen is intussen terug gewend aan de dagelijkse routine van werk, school, kinderopvang, enzovoort. Het najaar is voor onze club een drukke periode, met maandelijks een organisatie.

Tijdens de zomerperiode worden er tal van lange afstandswandelingen georganiseerd, met de Dodentocht van Bornem als voornaamste uithangbord. De afgelopen jaren hebben we in ons clubblad heel wat aandacht besteed aan deze tocht. Het is en blijft een grandioze prestatie voor degenen die deze tocht tot een goed einde brachten. Een dikke proficiat dan ook aan al onze leden die Bornem uitstapten. Naast Bornem worden er echter nog heel wat andere 100 kilometertochten georganiseerd. Het is niet echt eerlijk ten opzichte van onze leden die hieraan deelnemen om enkel Bornem ‘in the picture’ te zetten. Ik weet dat er heel wat lange afstandswandelaars- ook binnen onze club- bewust niet naar Bornem afzakken om diverse redenen. Hun prestatie wordt niet vermeld in het clubblad, en eigenlijk is dit discriminerend. Daarom heeft het bestuur beslist om het vanaf dit jaar bij een-weliswaar zeer gemeende- algemene vermelding te houden.
Op onze eigen lange afstandswandeling in augustus mochten we 263 deelnemers inschrijven. Dit zijn er 64 meer dan vorig jaar. We mogen spreken van een zeer goed resultaat. Niet vergeten, op zaterdag 31 maart 2018 organiseren we de 50 kilometer ‘van het jongste (Brussel) naar het oudste (Geraardsbergen) Manneken Pis. We bestaan volgend jaar 35 jaar. Durven 35 Padstappers deze uitdaging aan?

Naast deze gelegenheidstocht zijn er nog andere jubileumactiviteiten gepland. Noteer alvast de derde zaterdag van februari (ledenfeest in Villa Wilson) en zaterdag 15 september (daguitstap) met stip in jullie agenda.

Jullie aanwezigheid op onze eigen tochten en andere activiteiten van onze club gaat in stijgende lijn, en dat is zeer goed. Het totaal aantal deelnemers op onze eigen organisaties blijft ook verder stijgen. Wandelsport Vlaanderen heeft onlangs nieuwe statistieken per club gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er een sterke terugval waar te nemen is van onze leden bij organisaties van andere clubs, en dat is uiteraard minder goed nieuws. Ik ga de cijfers verder analyseren. Het lijkt me wel nuttig om hierover tijdens de volgende Algemene Vergadering van de vzw eens van gedachten te wisselen.

Het einde van mijn mandaat als voorzitter komt in zicht. Uiterlijk eind 2018 zou ik graag de symbolische fakkel doorgeven. Ik zal dan 10 jaar voorzitter geweest zijn, de periode die ik van bij het begin vooropstelde. Intussen blijf ik 100% gefocust. Met enthousiasme zal ik de kandidaat-opvolger begeleiden, zodat hij of zij in de best mogelijke omstandigheden het roer kan overnemen. Zelf blijven Annick en ikzelf nadien lid van de Algemene Vergadering en blijven wij-waar mogelijk- helpen bij de organisaties.
Tot gauw, hetzij op een van onze volgende activiteiten, hetzij ergens te velde.

Koen