Enkel voor Padstappers !!!

De dinsdagwandelingen hebben maandelijks een plaatsje veroverd in de agenda van onze leden. Ze zijn er massaal op aanwezig. Tot op heden was deelname aan de dinsdagwandeling steeds gratis. Tijdens de laatste Algemene Vergadering werd beslist om via diverse kanalen centjes te verzamelen die bij het einde van het jaar, in het kader van de Warmste Week, aan een goed doel uit de regio zullen worden overhandigd. Voor de dinsdagwandelingen wordt een bijdrage van € 0,50 per wandelaar gevraagd.

Dinsdag 3 december 2019 – Deftinge

In de laatste maand van het jaar, organiseren we net over onze gemeentegrens, namelijk in Deftinge. We starten om 10u voor een paar mooie lussen in onze buurtgemeente. Starten gebeurt in feestzaal/café De Kerkuil, Kerkstraat 26, Deftinge. We brengen onze zelfgemaakte boterhammen mee om te verorberen tijdens de middag.

Kaartjes: Voormiddag, Namiddag
GPS-tracks: Voormiddag, Namiddag

Telkens wordt er gewandeld over een totale afstand van 14 à 15 km, bestaande uit twee lussen. In de voormiddag wandelen we 8 à 9 km, na de middag beperken we ons tot 5 à 6 km. Op de middag komen we telkens terug in de startplaats. De deelname aan de wandelingen bedraagt € 0,50 (dit bedrag wordt integraal aan ons goed doel overgemaakt); onze leden zijn verzekerd via hun ledenbijdrage. Breng je iemand mee (niet-lid), dan kan die persoon eveneens deelnemen, maar hij/zij is NIET verzekerd.

Enkele dagen voor de wandeling wordt de omloop op onze website geplaatst. Geïnteresseerden kunnen steeds daar terecht.

Om onze werkende leden toe te laten hun verlofdagen te plannen, geven we hierna reeds de eerstvolgende data van de dinsdagwandelingen. Deze zullen doorgaan op
3 december (1e dinsdag), 14 januari, 11 februari, 10 maart en 7 april (1e dinsdag).

De juiste locaties worden later medegedeeld. Wie zelf nog een locatie heeft waar kan worden gestart, mag deze steeds melden. De locatie moet binnen een straal van 20 km van Geraardsbergen liggen.

Wens je inlichtingen omtrent de aard van het parcours of de plaats van vertrek, dan kan je contact opnemen met Kurt (054 41 07 49, 0479 41 09 20 of via info@padstappers.be).