Padstappers Geraardsbergen vzw

Busreizen

Onze busreizen

Donderdag 28 december 2023
Kortrijk Feeëriek te Kortrijk
Org: WSV Marker (5012)
€ 9,00 / € 5,00
Vertrek De Reep: 13u30 (vertrek terug om 21u) Ninove Hartencollege 13u40 – Aalst Texaco: 13u50

Alhoewel dit uitstappen zijn die wij in groep maken met de bus, zijn dit geen groepswandelingen. De deelnemers zijn immers vanaf hun aankomst op de wandeling tot het vertrek terug (rond 16u), vrij en kunnen een zelfgekozen afstand wandelen binnen een tijdsbestek van ongeveer 6 à 7 uur. Een busreis heeft vooral tot doel een gezamenlijke verplaatsing te ondernemen en zo een bijdrage te leveren voor het behoud van de natuur en onze leefwereld. En natuurlijk is het best gemakkelijk om je te laten voeren en zorgeloos op wandel te gaan …
Busje komt zo … laat je rijden!
Inschrijven bij MARLEEN BATSELIER of JURGEN FAUCONNIER uiterlijk 4 dagen voor de reis:

 klik hier!

of via mail naar busreis@padstappers.be
of op de bus tijdens de rondvraag van de busbegeleider
of op onze eigen organisaties bij Marleen of Jürgen.

Je bent pas ingeschreven na bevestiging van Marleen of Jürgen!

Reglement voor onze busreizen

Wie drie keer afwezig is (te laat verwittigen of niet komen opdagen zonder geldige redenen) zal geschorst worden en zal voor 1 jaar aan geen busreizen meer kunnen deelnemen. 

Bijdrage voor een ééndagsbusreis

Voortaan reizen kinderen tot en met de maand van hun zevende verjaardag GRATIS mee. Vanaf de maand die volgt op de zevende verjaardag betaalt men € 5,00. Vanaf de maand die volgt op de zeventiende verjaardag betaalt men de volledige som: € 9,00.

BUSBON: Per betaling van € 5,00 of € 9,00 (in geld of in € 1,00 waardebons) krijgt men een busbon ter waarde van € 1,00. 9 (of 5) busbons geven recht op een gratis reis (van hetzelfde tarief). Betaling met busbons kan enkel voor het volledige bedrag (€ 5,00 of  € 9,00 – dus niet combineerbaar met ander betaalmiddel). In het geval van betaling met busbons krijg je voor die reis geen busbon terug.

AFZEGGING: Wie laattijdig afzegt (ten laatste de 4e dag voor de reis – busreis zondag = afzegging ten laatste woensdag) of helemaal niet afzegt, wordt verondersteld toch zijn busreisbijdrage spontaan te betalen. De bus wordt immers besteld (en betaald) op basis van het aantal inschrijvingen en anderzijds kan de vrijgekomen plaats niet meer worden ingenomen door een andere wandelaar.

OPSTAPPLAATS: vermeld bij je inschrijving je opstapplaats.

BETALING gebeurt op de bus.

Proper schoeisel op de bus!

Uit respect voor de buschauffeur verzoeken we de deelnemers om niet met vuil schoeisel op de bus te stappen. Het valt ons de laatste tijd op dat medereizigers, zowel voor als na de reis, met modderschoenen op de bus plaatsnemen. Om het geheel proper te houden vragen we een reserve paar schoenen mee te nemen.

Wie hieraan geen gevolg geeft, zal op blote voeten of kousen plaats moeten nemen op de bus.

 

Bijkomende opstapplaatsen voor ééndaagse busreizen

Voortaan zullen, in de mate van het mogelijke, extra op- en afstapplaatsen voorzien worden. Deze extra stopplaatsen zijn afhankelijk van de bestemming en het traject dat de bus volgt. De extra opstapplaatsen worden steeds vermeld in het Padstapperke. Wie elders opstapt, deelt bij inschrijving zijn opstapplaats mee. We hebben momenteel twee mogelijke extra opstapplaatsen; nl. aan het Hartencollege in Ninove en aan de Albatros (Texaco), net na het afrijden van het rondpunt Albatros. We rekenen er op dat er niet moet gewacht worden, het moet eigenlijk een “stop and ride” operatie zijn.