Prestatielijst 2019

We zijn in het laatste trimester van 2019 beland. Het moment om eens te kijken hoe het was in het afgelopen jaar. Wie graag zijn prestaties nog wat opkrikt, kan dit nog de drie komende maanden.

Net zoals de voorbije jaren hoeven jullie geen ellenlange lijsten in te vullen. Wij behouden het eenvoudige systeem en gaan ervan uit dat elkeen zijn lijst eerlijk en oprecht invult. Waar er twijfels zouden bestaan, of klachten komen, behouden we ons het recht de wandelboekjes op te vragen. Elke tocht die gewandeld werd bij een erkende organisatie telt mee, dus ook buitenlandse wandelingen bij plaatselijke clubs. Na het invullen ervan, belonen we onze leden met waardebonnen volgens een bepaald systeem. Deze waardebonnen kunnen gebruikt worden als Padstapper munt voor kledij, busreis, drank, inschrijving, enz.

Wie zijn lijst heeft ingevuld, kan vanaf de Krakelingentocht, zijn waardebonnen ophalen. Ze zijn beschikbaar vanaf dan en moeten door de rechthebbende zelf worden opgehaald op de stand van het secretariaat.

Voor het invullen van de lijst komen enkel officieel erkende tochten (vermeld in de officiële wandelkalenders van WSVL, FFMBP, VGDS en IVV) in aanmerking. Erkende meerdaagse wandelingen tellen voor het aantal afzonderlijke dagen. Elke deelname aan een officiële tocht wordt beloond met 10 punten.

Ook onze eigen organisaties buiten de WSVL-kalender, zoals de dinsdagwandelingen, de inwandelingen, de buitenlandse reizen en de weekendreizen mogen worden opgenomen, De volgende afspraken gelden: de buitenlandse reis telt slechts als 1 organisatie en de kilometers van de dagtochten ervan moeten worden samengevoegd en voor hun totaalbedrag vermeld. Deelname aan onze eigen tochten is 20 punten waard (uitzondering: dinsdagwandelingen 10 punten)

Bij deelname aan de Processie van Plaisance vult men 25 km in en mag de stoet als een eigen tocht beschouwd worden (20 punten).

Medewerkers aan eigen tochten vullen ook telkens 25 km in en 20 punten.

Bij het invullen van de prestatielijst vult men volgende gegevens in:

  • Naam van de begunstigde
  • Aantal afgelegde kilometers
  • Aantal gedane tochten (Padstapperstochten inbegrepen)
  • Aantal Padstapperstochten (zonder de dinsdagwandelingen)
  • Aantal kilometers tot op heden (de volledige wandel carrière)
  • Aantal tochten tot op heden (de volledige wandel carrière)

Men herhaalt dit voor de andere leden van de familie.

Om het verwerken van alle formulieren tijdig mogelijk te maken worden deze ingewacht ten laatste op de Manneken-Pis tocht van 26 januari of voordien bij Kurt (Denderstraat 36). U kunt ook het document namaken of downloaden, invullen en via mail bezorgen aan kurt.martens@padstappers.be

Vul de prestatielijst in, zelfs wanneer je – om een of andere reden – maar weinig kon wandelen. We hopen zoveel mogelijk prestatielijsten te mogen verwerken om het dynamisme van onze leden en de geloofwaardigheid van onze vereniging te kunnen bewijzen.
Prestatielijst
om op te sturen naar Kurt

Prestatielijst (in excel ) voor bij te houden thuis op PC