Prestatielijst 2018

Wanneer je je prestatielijst op je PC wilt invullen kun je hier een excel formulier kopieëren (met rechtermuisknop klikken en dan opslaan als / save target as) of bekijken (klikken).

We zijn in het laatste trimester van 2018 beland. Het moment breekt aan om even achterom te kijken en te zien hoe de prestaties in 2018 waren. Wie zijn prestaties maar minnetjes vindt, heeft alvast nog de kans om een tandje bij te steken. Er volgen nog 3 maanden om het resultaat nog wat op te krikken.

Net zoals vorig jaar wordt er gekozen om geen ellenlange lijsten in te vullen. Het gewone eenvoudige systeem zoals vorig jaar blijft behouden. Er wordt echter geen onderscheid meer gemaakt tussen gewone tochten en wisselbekers. We verwachten van onze leden een eerlijke prestatielijst. Vermits deze prestatielijst recht geeft op een beloning of waardering in waardebonnen, behouden wij ons het recht voor om controles uit te voeren aan de hand van de wandelboekjes. Het is dus best mogelijk dat je wordt gevraagd je wandelboekje voor te leggen.

Deze waardebonnen kunnen gebruikt worden als intern betaalmiddel voor o.a. consumpties, kledij en busreizen. Ze zijn beschikbaar vanaf de Krakelingentocht en moeten door de rechthebbende zelf worden opgehaald op de stand van het secretariaat.

Voor het invullen van de lijst komen enkel officieel erkende tochten (vermeld in de officiële wandelkalenders van WSVL, FFMBP, VGDS en IVV) in aanmerking. Erkende meerdaagse wandelingen tellen voor het aantal afzonderlijke dagen. Elke deelname aan een officiële tocht wordt beloond met 10 punten.

Ook onze eigen organisaties buiten de WSVL-kalender, zoals de dinsdagwandelingen, de inwandelingen, de buitenlandse reizen en de weekendreizen mogen worden opgenomen, De volgende afspraken gelden: de buitenlandse reis telt slechts als 1 organisatie en de kilometers van de dagtochten ervan moeten worden samengevoegd en voor hun totaalbedrag vermeld. Deelname aan onze eigen tochten is 20 punten waard (uitzondering: dinsdagwandelingen 10 punten).

Bij deelname aan de Processie van Plaisance vult men 25 km in en mag de stoet als een eigen tocht beschouwd worden (20 punten). Medewerkers aan eigen tochten vullen ook telkens 25 km in en 20 punten.

Bij het invullen van de prestatielijst vult men volgende gegevens in:
– Naam van de begunstigde
– Aantal afgelegde kilometers
– Aantal gedane tochten (Padstapperstochten inbegrepen)
– Aantal Padstapperstochten (zonder de dinsdagwandelingen)

Men herhaalt dit voor de andere leden van de familie. Om het verwerken van alle formulieren tijdig mogelijk te maken worden deze ingewacht vóór 1 februari 2019 bij Kurt (Denderstraat 36). U kunt ook het document downloaden, invullen en via mail bezorgen aan kurt.martens@padstappers.be We vragen de lijst zorgvuldig per gezinslid in te vullen. Aan de hand daarvan worden immers de waardebonnen toegekend en maken we statistieken op. Vul de prestatielijst in, zelfs wanneer je – om een of andere reden – maar weinig kon wandelen. We hopen zoveel mogelijk prestatielijsten te mogen verwerken om het dynamisme van onze leden en de geloofwaardigheid van onze vereniging te kunnen bewijzen.

Prestatielijst (in excel ) voor bij te houden thuis op PC

Prestatielijst om op te sturen naar Kurt