Padstappers Geraardsbergen vzw

Geschiedenis

De club werd de 1ste zaterdag van oktober 1983, aanvaard door de Vlaamse Wandel- en Joggingliga onder stamnr. 135. Na omvorming naar Activia en fusie naar Wandelsport Vlaanderen (WSVL) is dat 3135 geworden.

Drie voorzitters hebben de club de 20ste eeuw laten volmaken: 1ste voorzitter en medestichter Walter VAN PEVENAGE,  Albert DE GLAS en Francine VAN DER MAELEN . Koen DELPLACE werd in 2009 voorzitter tot eind 2018. In afwachting van een nieuwe voorzitter werd de functie waargenomen door ondervoorzitter Kurt MARTENS die op 1.1.2020 effectief aangesteld werd als voorzitter. De eerste twee voorzitters waren ook parcoursmeester. Deze combinatie valt nu ook kersvers voorzitter Kurt, parcoursbouwer sinds 1990, te beurt. Hij is verder ook organisatieverantwoordelijke en zorgt met zijn ploeg medewerkers telkens voor een boeiend wandelavontuur. Kurt was eerder lid van de Raad van Bestuur van Aktivia en heeft mee de fusie begeleidt naar WSVL. Op 1 januari 2016 deed hij een stap terug en zetelde hij nog 2 jaar in de Raad der Advies van Wandelsport Vlaanderen.
Een wandelvereniging moet ook kunnen beschikken over werkingsgeld en dat moet worden beheerd door een penningmeester. Marie-Thérèse Daver was de eerste penningmeester die zorgde voor een gezond financieel beleid. Zij werd in 1990 opgevolgd door Nancy MARTENS, die als een goede huismoeder zorgt voor het aankoopbeleid, de knip op de uitgaven, de boekhouding en het beheer van de clubkas. In de boekhouding krijgt ze deskundige hulp van Cindy TIELEMANS (sedert 2015). Nancy zorgt tevens voor de kwantiteit en kwaliteit van de catering, zowel op de wandelingen als op onze feestelijkheden …
Robert VAN DAMME (+ 9/10/2021) was tot eind 2010 secretaris (later ere-secretaris).  In 2010 nam Stefaan MAERTENS zijn taak over. In 2012 werd hij op zijn beurt opgevolgd door Ivan GAUBLOMME, die ook al snel in augustus 2014 de fakkel doorgaf aan Carine MEHAUDENS. Eind 2015 vroeg ook zij om van deze taak te worden ontslagen. Inmiddels was het secretariaatswerk van onze alsmaar groter wordende club opgedeeld in een deel ledenbeheer en een deel secretariaat. Jean-Pierre DOERAENE beheert, al sinds Robert secretaris was, dit ledenbestand en kweet zich van de taak van secretaris wanneer er geen was.
Ivan DE NOLLIN nam sinds 1.1.2016 het secretariaatswerk voor zijn rekening en was tevens hoofdredacteur van het clubblad. Begin juli 2023 besliste Ivan zijn taken neer te leggen. Hij werd eind november 2023 opgevolgd door Bianca VAN GEYT.
De club is inmiddels het digitale tijdperk ingedoken. Dat gebeurde dankzij het pionierswerk van PLETINCKX André. Hij zorgde voor een eerste website, een facebookaccount, emailadressen en dergelijke. Hij gaf de fakkel door aan Koen RONDELEZ, die het geheel aanpaste aan de huidige vereisten en eisen. Koen zorgt voor een dynamische website, onlineboekingen, digitale vergaderingen en de layout van een modern ogend clubblad.
Het bestuur telt vijf leden en wordt bijgestaan door een adviesraad die bestaat uit Marleen BATSELIER , Julie DE GEYTER, Joeri DE PESTER, Koen DELPLACE, Jurgen FAUCONNIER , Chris MEERPOEL (shop) en Yvan VERLE (Materiaalbeheer).

Samen vormen zij het Padstappersbestuur.