Padstappers Geraardsbergen vzw

Geschiedenis

Onze club werd, op de 1ste zaterdag van oktober 1983, aanvaard onder het stamnr: 135.
Vanaf 01.01.2016 krijgen we het nr. 3135 bij Wandelsport Vlaanderen.

Drie voorzitters hebben ondertussen de 20ste eeuw volgemaakt: 1ste voorzitter en medestichter was Walter VAN PEVENAGE.
Albert DE GLAS en Francine VAN DER MAELEN volgden hem op.
Koen DELPLACE nam deze functie op van 2009 tot eind 2018.
In afwachting van een nieuwe voorzitter (m/v) wordt de functie waargenomen door ondervoorzitter Kurt MARTENS.
De eerste twee voorzitters waren ook parcoursmeester. Deze taak neemt Kurt MARTENS sinds 1990 op zijn schouders.
Hij is naast deze functie ook organisatieverantwoordelijke. Hij zorgt telkens weer voor boeiend wandelavontuur, zowel voor als achter de schermen. Kurt was lid van de Raad van Bestuur van Aktivia en heeft mee de fusie begeleidt naar Wandelsport Vlaanderen. Op 1 januari 2016 deed hij een stap terug en zetelde hij nog 2 jaar in de Raad der Advies van Wandelsport Vlaanderen.
Als penningmeesters hebben respectievelijk Marie-Thérèse DAVER en later Nancy MARTENS, gezorgd voor het aankoopbeleid, de boekhouding en het beheer van de clubkas. Sedert 2015 wordt Nancy daarin bijgestaan door Cindy TIELEMANS.
Robert VAN DAMME was van bij het begin tot eind 2010 secretaris van onze vereniging. Als eresecretaris maakt hij nog steeds deel uit van het bestuur. In 2010 nam Stefaan MAERTENS de taak over. In 2012 werd hij op zijn beurt vervangen door Ivan GAUBLOMME. Ook hij gaf snel de fakkel door en in augustus 2014 nam Carine MEHAUDENS de taken over. Eind 2015 vroeg ze om van deze taak te worden ontslagen.
Na Robert, werden de taken verdeeld, een deel secretariaatswerk, een ander gedeelte ledenbeheer. Jean-Pierre DOERAENE nam de ganse tijd deze taak op zich en kweet zich van de taak van secretaris als deze er even niet was.
Sinds 2016 neemt Ivan DE NOLLIN het secretariaatswerk op zich en Jean Pierre DOERAENE verder het ledenbeheer.
Het bestuur telt momenteel 14 leden.
Met de regelmaat van een klok noteerde deze club van wandelaars het 100ste (1985), het 200ste(1989), het 300ste (1994), het 500ste (1997),  het 600ste (1999), het 700ste (2015), het 800ste (2017) en het 900ste lid (2018). Het aantal leden schommelt intussen rond de 950, waarmee we in 2020 de tweede grootste wandelvereniging van het land zijn.
Ook het aantal deelnemers op de georganiseerde wandelingen van onze club steeg vrij snel: zo kon men de 10.000ste deelnemer reeds noteren in 1988, de 25.000ste (in 1992), de 50.000ste (in 1996) en de 100.000ste (in 2000), de 150.000ste (in 2004) en op 30.09.2007 bood zich de 200.000ste deelnemer aan. Tijdens de Natuurreservatentocht van september 2010 werd de 250.000ste wandelaar verwelkomd en op een passende manier in de bloemetjes gezet. Einde 2015 telden we 350.000 wandelaars. In 2018 – tijdens onze Mattentaartentocht – verwelkomden we onze 400.000ste wandelaar. In 2020 verwachten we onze 450.000ste wandelaar.
De troef van onze aantrekkingskracht ligt verscholen in de naam zelf van “PADstappers” wat recht tegenover “STRAATIopers” kan geplaatst worden. Wie naar Geraardsbergen komt wandelen weet dat beton- en asfaltwegen zoveel mogelijk uit de omlopen geweerd worden. Padstappers Geraardsbergen maakt van elke wandeling een “wandelbelevenis”.
Padstappers Geraardsbergen gaat uitdagingen niet uit de weg. Zo werd in 2010 – onder apocalyptische weersomstandigheden- de Nationale Wandeldag (editie Oost-Vlaanderen) georganiseerd en stonden we in september 2011 mee in voor de succesrijke organisatie van de Radio2-wandeldag.
Onze vereniging en onze sport heeft veel belang bij een sterk natuurbeleid en daarom schenken we graag jaarlijks een bedrag aan Natuurpunt. Maar niet alleen natuur ligt ons nauw aan het hart. De club engageerde zich om vanaf 2016 voor elke ingeschreven wandelaar op de Mattentaartentocht 0,10 € af te staan aan een goed doel gekozen door Wandelsport Vlaanderen. Ook kleinschalige sociale projecten uit de omgeving van Geraardsbergen kunnen rekenen op onze sympathie. Wij maken dit sedert 2018 concreet door jaarlijks een dergelijk goed doel te steunen in het kader van de Warmste Week van studio Brussel.
Ondanks de grootte van de club en de soms steile ambities blijft deze vereniging veel belang hechten aan haar sociale rol. Dit gebeurt onder andere door het maandelijks organiseren van groepswandelingen en busreizen. Padstappers Geraardsbergen is dan ook niet zomaar een gewone club, het is een heuse wandelfamilie.