Padstappers Geraardsbergen vzw

Lid worden

Lidmaatschap 2022.
Corona heeft alle prijzen doen verhogen, maar de prijs van uw lidmaatschap bij Padstappers Geraardsbergen vzw blijft, ondanks de vele prijsverhogingen van o.a. huur startzalen en rustposten, clubmateriaal, … ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Als club hopen wij dat alle leden hun lidmaatschap voor 2022 zullen hernieuwen, immers vanaf 1 januari 2022 betalen niet-leden € 3,00 per persoon als deelname aan een georganiseerde wandeltocht.
Je betaalt voor de eerste 2 personen van het gezin € 17,00 per persoon en per bijkomend lid betaal je € 14,00.

De leden die vanaf 1 januari 2022 wensen te genieten van ledenkorting bij inschrijving op een wandeltocht dienen hun lidgeld te betalen vóór 26 december 2021 door storting op onze rekening : BE17 4431 6264 1121 met vermelding van het aantal leden en bijhorigheden zoals Walking in Belgium, verzendkosten, … (zie verder).

Nieuwe leden aangesloten vanaf 27 juni 2021 hoeven tot einde 2022 geen lidgeld te betalen om van de ledenkorting gedurende het jaar 2022 te genieten. De betreffende leden zullen van de ledenbeheerder bij aanvang van de maand oktober een mail ontvangen waarin ze ontlast worden voor de betaling van het lidgeld voor het jaar 2022.
Kinderen geboren in 2021 zijn gratis lid gedurende het jaar 2022.

Walking in Belgium 2022
Wie zijn wandelboek 2022 bestelde vóór 15 september 2021 bij ledenbeheer (zie nieuwsbrief van augustus), dient hiervoor € 6,00 bij te voegen bij de storting van het lidgeld. Indien je toch nog een (bijkomend) exemplaar wenst, dien je € 8,00 bij te voegen bij de betaling van het lidgeld. Wij kunnen putten uit onze beperkte extra voorraad volgens het principe “Eerst komt, eerst maalt”. Bijbestellen kan nog, maar hiervoor moeten we een hogere prijs betalen.

Verzendkosten
Indien je de lidkaart en toebehoren niet wenst af te halen op één van onze tochten, dien je een vooraf te betalen verzendingskost over te schrijven op bovengenoemde bankrekening. Pakket voor meerdere gezinsleden kan in één zending.
Deze bedraagt:
– € 6,00 voor zending met lidkaart-brief/brieven en attest(en) mutualiteit.
– € 8,00 voor zending samen met de “Walking in Belgium”.

Betaling
Je kan betalen middels het bij dit Padstapperke gevoegd overschrijvingsformulier. Vermeld de namen van de leden waarvoor je betaalt + de bijhorigheden zoals “+ walking” en “+ verzendingskosten”.
Je kan ook digitaal overschrijven, vergeet dan ook de vermelding niet.

De lidkaart 2022 (en volgende)
Indien je reeds lid was in 2020, heb je al een pvc-lidkaart en zal jou dit jaar geen nieuwe opgestuurd worden. Nieuwe leden krijgen uiteraard wel een lidkaart, die ook voor minstens 2 jaar zal gebruikt worden.

De lidkaart
Eens je betaling is verricht, kan je de PVC-lidkaart verder gebruiken. Naast de lidkaart staan alle gegevens over het lid zoals deze bij Wandelsport Vlaanderen gekend zijn. Aan de leden wordt gevraagd deze gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan de ledenbeheerder te laten weten (ledenbeheer@padstappers.be).

Uitzicht en vorm van de lidkaart
De lidkaarten hebben de vorm en grootte van een bankkaart. Daarop staat het clubnummer, de clubnaam, de naam van het lid, het lidnummer en de barcode.

Tijdelijke lidkaart op papier voor nieuwe leden
Nieuwe leden ontvangen een lidkaartbrief en een op papier gedrukte lidkaart. Na 1 à 2 maanden stuurt Wandelsport Vlaanderen de nieuwe PVC-lidkaart per post naar hun adres. Vanaf dan kan de PVC-lidkaart worden gebruikt.

Wat te doen bij verlies van je PVC-lidkaart ?
Bij verlies van je PVC-lidkaart je dit zo snel mogelijk te melden aan de ledenbeheerder van de club (ledenbeheer@padstappers.be). Er zal dan een tijdelijke papieren lidkaart aangemaakt worden en door de ledenbeheerder een aanvraag gedaan worden bij Wandelsport Vlaanderen om je een nieuwe PVC-lidkaart per post toe te sturen.

Wijziging van je persoonlijke gegevens
Deze wijzigingen dient je te melden aan de ledenbeheerder van de club (ledenbeheer@padstappers.be).

Mutualiteitsattest
Het mutualiteitsattest ontvang je bij de hernieuwing van je lidkaart. Het blijft ongewijzigd.
Opgelet: je mag dit attest slechts indienen na 1 januari van het jaar waarvoor het geldt (attest 2021 indienen na 1 januari 2021) !!!

Heb je vragen, stel die dan gerust aan Jean-Pierre:
– op telefoonnummer 054 41 76 06
– of via mail naar ledenbeheer@padstappers.be

Heb je nog vragen? Jean-Pierre (Ledenbeheer) zorgt voor de antwoorden.

Hoe aansluiten?

Lid worden kan op één van de volgende mogelijkheden:
– door contante betaling van het lidgeld aan één van de bestuursleden
– door storting van het lidgeld op rek. nr. IBAN: BE17 4431 6264 1121 BIC: KREDBEBB van Padstappers- Geraardsbergen met vermelding lidgeld
Bezorg ons dan ook volgende noodzakelijke gegevens: Je naam, voornaam, volledig en juist adres, postnummer en gemeente, geboorteplaats en geboortedatum. Eventueel je e-mail adres, telefoon en/of gsm-nummer.

Of je kan het aansluitingsformulier (klik) invullen.

Conform de Wet op de Privacy zullen je persoonlijke gegevens enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor ze worden ingezameld en onder geen enkel beding worden medegedeeld aan derden.