Lidgelden en Walking in Belgium 2019

Mogen we onze leden vriendelijk vragen het lidgeld voor 2019 tijdig te regelen door middel van het bij Het Padstapperke gevoegde overschrijvingsformulier? Aan de hand van het bedrag dat je in de mededeling schrijft achter het voorgedrukt woord “lidgeld” kan het aantal familieleden (voor wie betaald wordt), afgeleid worden. Mocht dit aantal gewijzigd zijn ten opzichte van 2018, deel dan alstublieft zelf deze verandering mee in de rubriek “mededelingen”.

Het individueel lidgeld (1) voor 2019 wordt als volgt vastgesteld (wijzigt niet):

Aantal leden van het
gezin op hetzelfde adres
Lidgeld per lid Gezinstotaal
1 € 15,00 € 15,00
2 € 15,00 € 30,00
3 € 12,00 € 42,00
4 € 12,00 € 54,00
> 4 Telkens € 12,00 per persoon erbij.

Lid zijn bij een vereniging heeft heel wat voordelen. Als lid van de vereniging bekomt men heel wat extra verzekeringen.
De club betaalt aan Wandelsport Vlaanderen de bijdrage voor pasgeboren kinderen waarvan de ouder(s) lid is (zijn), als deel van het geboortegeschenk. De ouders betalen dit lidgeld pas zelf vanaf het kalenderjaar waarin de peuter zijn tweede verjaardag viert. Voorbeeld: kind geboren in 2019, de ouders (leden) betalen zelf het lidgeld vanaf 2021.

Lidkaarten kunnen afgehaald worden bij Jean-Pierre op onze tochten, of bij Jean-Pierre thuis ENKEL na afspraak. Wie zijn/haar hernieuwde lidkaart liever thuis opgestuurd ziet, betaalt hiervoor € 1,00 extra (2). Nieuwe leden die hun lidkaart graag thuis bezorgd krijgen, betalen hiervoor € 2,00 extra (2). Behalve de lidkaart, wordt dan ook het jaarprogramma, het wandelboekje en het attest voor de mutualiteit opgestuurd.

Wie de wandelkalender “Walking in Belgium 2019” wenst te bestellen aan de gunstprijs van € 6,00 (3) kan dit doen voor 31 december 2018 en dit door via het overschrijvingsformulier € 6,00 over te schrijven. Deze gunstprijs is slechts geldig voor één boek per gezin. Een tweede boek per gezin kost € 8,00 (3). Na Nieuwjaar zal de “Walking in Belgium 2019” in onze shop te koop worden aangeboden aan de prijs van € 8,00 (3).
Wens je jouw “Walking in Belgium” te laten thuisbezorgen, dan kost je dat € 8,00 (4) extra voor verpakkings- en verzendingskosten (vermeld dit duidelijk bij je overschrijving).

Het over te schrijven bedrag kan het totaal zijn van (1), (2), (3) en (4). Gelieve de mededeling klaar en duidelijk in te vullen.

Ophalen van je lidkaart 2019 en “Walking in Belgium 2020”

Half november mogen wij de kalenders en lidkaarten ophalen bij Wandelsport Vlaanderen. Met de Sinterklaastocht eind november kan je na het wandelen een bezoek brengen aan Jean-Pierre. Hij zal je lidkaart en “Walking” overhandigen indien je deze vooraf hebt betaald. De dag zelf kan ook cash worden betaald. Om praktische redenen, zie elders in het clubblad, trachten we dit af te raden. Schrijf je bijdragen bij voorkeur over met het in Het Padstapperke bijgevoegd overschrijvingsformulier of via selfbanking.

Formulieren ziekenfonds 2019

Ook in 2019 kan je genieten van een terugbetaling van je ledenbijdrage voor het jaar 2019.

Na storting van de betaling van je ledenbijdrage voor het jaar 2019 zal je samen met je lidkaart 2019 een attest ontvangen om de tussenkomst van je ziekenfonds in de ledenbijdrage aan te vragen. Het attest is opgesteld door Wandelsport Vlaanderen en bevat de nodige informatie om de tussenkomst van uw ziekenfonds aan te vragen. Na het aanbrengen van het kleefbriefje van je ziekenfonds op het attest mag je het attest, zoals voorheen, bij het ziekenfonds indienen, doch pas na 1 januari 2019.

Indien je de storting pas in het kalenderjaar 2019 doet, mag het attest uiteraard onmiddellijk ingediend worden.

Wij vragen met aandrang om het lidgeld 2019 en eventuele “Walking in Belgium 2019”,  via een overschrijving uit te voeren en hierop de namen van de leden waarvoor je de betaling verricht.

Het cash betalen van je ledenbijdrage en “Walking in Belgium 2019” tijdens onze wandelingen wordt liefst vermeden omdat we niet in de mogelijkheid zijn om het (de) attest(en) aan te maken gedurende de wandeling.

De hierboven beschreven werkwijze laat toe om de hernieuwing van de ledenbijdrage en de “Walking in Belgium 2019 vlot te laten verlopen. Bij onze eerste wandelingen van het nieuwe jaar 2019 wordt op deze wijze een overrompeling van aanvragen voor attesten ziekenfonds vermeden.

We rekenen hierbij op uw begrip en medewerking om een snelle en correcte afhandeling van je  lidmaatschap 2019 mogelijk te maken. Wij hopen dan ook dat je de documenten (lidkaart(en) en attest(en)) en de “Walking in Belgium 2019 persoonlijk zal komen afhalen op het secretariaat tijdens een van onze wandelingen, zodat verplaatsingen of portkosten de club bespaard blijven.

Heb je nog vragen? Jean-Pierre (Ledenbeheer) zorgt voor de antwoorden.

Hoe aansluiten?

Lid worden kan op één van de volgende mogelijkheden:
– door contante betaling van het lidgeld aan één van de bestuursleden
– door storting van het lidgeld op rek. nr. IBAN: BE17 4431 6264 1121 BIC: KREDBEBB van Padstappers- Geraardsbergen met vermelding lidgeld
Bezorg ons dan ook volgende noodzakelijke gegevens: Je naam, voornaam, volledig en juist adres, postnummer en gemeente, geboorteplaats en geboortedatum. Eventueel je e-mail adres, telefoon en/of gsm-nummer.

Of je kan het inschrijvingsformulier (klik) invullen.

Wijziging of aanvulling van uw gegevens

Gelieve iedere adreswijziging (postadres en emailadres) zo vlug mogelijk te melden aan ledenbeheer@padstappers.be, zodat briefwisseling, nieuwsflashes en club- of bondstijdschriften correct kunnen worden verzonden en niet onbesteld terugkeren met bijkomende kosten of werk voor de club tot gevolg.
Via ledenbeheer@padstappers.be kan je ook alle andere wijzigingen en aanvullingen van je persoonlijke gegevens melden.

Conform de Wet op de Privacy zullen je persoonlijke gegevens enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor ze worden ingezameld en onder geen enkel beding worden medegedeeld aan derden.