Padstappers Geraardsbergen vzw

Lid worden

Lidmaatschap 2021.
De leden die wensen te hernieuwen voor 2021 (en de nieuwe leden) dienen, om vanaf  1 januari 2021 bij inschrijving op een wandeltocht als aangeslotene te kunnen genieten van ledenkorting, hun lidgeld te betalen vóór 28 december 2020*.
(*de betaling moet door ledenbeheer worden geregistreerd in de databank van WSVL vóór 31 december 2020.)

OPGELET: Wie aansloot na 1 juli 2020, is meteen lid tot eind 2021.

Het lidgeld voor 2021 bedraagt:
€ 17,00 per persoon voor de eerste twee leden van een gezin;
€ 14,00 per volgend lid van het gezin;
Gratis voor kinderen geboren in 2020.

Walking in Belgium 2021
Leden die hun exemplaar van “Walking In Belgium 2021” niet vóór 15 september bij ledenbeheer hebben gereserveerd (zie nieuwsbrief van augustus), maar toch een exemplaar wensen, kunnen putten uit onze beperkte extra voorraad volgens het principe “Eerst komt, eerst maalt”. Bijbestellen kan nog, maar we dienen een hogere prijs te betalen.
De prijs voor een exemplaar van de “Walking in Belgium 2021” bedraagt:
€ 6,00 voor leden die hun “Walking” hebben gereserveerd vóór 15 september;
€ 8,00 voor leden zolang de voorraad strekt, voor leden die een extra exemplaar wensen, voor nabestellingen;
€ 15,00 voor niet-aangeslotenen.

Verzendkosten
De lidkaarten en toebehoren kunnen worden afgehaald ofwel op elke volgende eigen organisatie (tocht, dinsdagwandeling) ofwel ten huize van de ledenbeheerder Jean-Pierre (na telefonische afspraak: 054 41 76 06). Ze kunnen ook worden opgestuurd (brengt wel extra werk mee voor de ledenbeheerder). De (vooraf te betalen) verzendkosten bedragen per zending  (meerdere gezinsleden kunnen in één zending):
€ 6,00 voor zending met lidkaartbrief, wandelboekjes en het attest mutualiteit (de club neemt deze kosten uitzonderlijk ten hare last voor verzendingen tijdens de periode waarin geen wandelingen kunnen worden georganiseerd ten gevolge van de coronapandemie – in dat geval gelieve de ledenbeheerder telefonisch te contacteren).
€ 8,00 voor de “gewone” zending samen met de “Walking in Belgium”.

Betaling
Je kan betalen middels het bij dit Padstapperke gevoegd overschrijvingsformulier. Vermeld de namen van de leden waarvoor je betaalt + de bijhorigheden zoals “+ walking” en “+ verzendingskosten”.
Je kan ook digitaal overschrijven, vergeet dan ook de vermelding niet.

De lidkaart 2021 (en volgende)
Indien je reeds lid was in 2020, heb je al een pvc-lidkaart en zal jou dit jaar geen nieuwe opgestuurd worden. Nieuwe leden krijgen uiteraard wel een lidkaart, die ook voor minstens 2 jaar zal gebruikt worden.

De lidkaart
Eens je betaling is verricht, kan je de PVC-lidkaart verder gebruiken. Naast de lidkaart staan alle gegevens over het lid zoals deze bij Wandelsport Vlaanderen gekend zijn. Aan de leden wordt gevraagd deze gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan de ledenbeheerder te laten weten (ledenbeheer@padstappers.be).

Uitzicht en vorm van de lidkaart
De lidkaarten hebben de vorm en grootte van een bankkaart. Daarop staat het clubnummer, de clubnaam, de naam van het lid, het lidnummer en de barcode.

Tijdelijke lidkaart op papier voor nieuwe leden
Nieuwe leden ontvangen een lidkaartbrief en een op papier gedrukte lidkaart. Na 1 à 2 maanden stuurt Wandelsport Vlaanderen de nieuwe PVC-lidkaart per post naar hun adres. Vanaf dan kan de PVC-lidkaart worden gebruikt.

Wat te doen bij verlies van je PVC-lidkaart ?
Bij verlies van je PVC-lidkaart je dit zo snel mogelijk te melden aan de ledenbeheerder van de club (ledenbeheer@padstappers.be). Er zal dan een tijdelijke papieren lidkaart aangemaakt worden en door de ledenbeheerder een aanvraag gedaan worden bij Wandelsport Vlaanderen om je een nieuwe PVC-lidkaart per post toe te sturen.

Wijziging van je persoonlijke gegevens
Deze wijzigingen dient je te melden aan de ledenbeheerder van de club (ledenbeheer@padstappers.be).

Mutualiteitsattest
Het mutualiteitsattest ontvang je bij de hernieuwing van je lidkaart. Het blijft ongewijzigd.
Opgelet: je mag dit attest slechts indienen na 1 januari van het jaar waarvoor het geldt (attest 2021 indienen na 1 januari 2021) !!!

Heb je vragen, stel die dan gerust aan Jean-Pierre:
– op telefoonnummer 054 41 76 06
– of via mail naar ledenbeheer@padstappers.be

Heb je nog vragen? Jean-Pierre (Ledenbeheer) zorgt voor de antwoorden.

Hoe aansluiten?

Lid worden kan op één van de volgende mogelijkheden:
– door contante betaling van het lidgeld aan één van de bestuursleden
– door storting van het lidgeld op rek. nr. IBAN: BE17 4431 6264 1121 BIC: KREDBEBB van Padstappers- Geraardsbergen met vermelding lidgeld
Bezorg ons dan ook volgende noodzakelijke gegevens: Je naam, voornaam, volledig en juist adres, postnummer en gemeente, geboorteplaats en geboortedatum. Eventueel je e-mail adres, telefoon en/of gsm-nummer.

Of je kan het aansluitingsformulier (klik) invullen.

Conform de Wet op de Privacy zullen je persoonlijke gegevens enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor ze worden ingezameld en onder geen enkel beding worden medegedeeld aan derden.