Belangrijk nieuws in verband met de lidkaarten, lidgelden en Walking in Belgium 2020

Geldigheid lidkaart 2019
Je huidige lidkaart is geldig tot en met 31 december 2019.

Je kan ze wel nog gebruiken na 1/1/2020 in afwachting van je nieuwe lidkaart (zie verder) op voorwaarde dat je het lidgeld voor 2020 reeds hebt gestort (en dit is geregistreerd door de ledenbeheerder in de database van Wandelsport Vlaanderen).

Lidgeld 2020
De leden die wensen te hernieuwen voor 2020 en de nieuwe leden dienen, om vanaf 1/1/2020 bij inschrijving op een wandeltocht als aangeslotene te kunnen genieten van ledenkorting, hun lidgeld te betalen voor 28/12/2019*.
(*de betaling moet door de ledenbeheerder worden geregistreerd in de databank van WSVL vóór 31/12/2019 !).

Het lidgeld voor 2020 bedraagt:
€ 17,00 per persoon voor de eerste twee leden van een gezin;
€ 14,00 per volgend lid van het gezin;
Gratis voor kinderen geboren in 2019.

Walking in Belgium 2020
De prijs voor een exemplaar van de Walking in Belgium 2020 bedraagt:
€ 6,00  voor leden (bij betaling vóór 1/1/2020);
€ 8,00  voor leden (bij betaling vanaf 1/1/2020), voor leden die een extra exemplaar wensen, en voor leden van een erkende wandelvereniging.
€ 15,00 voor niet-aangeslotenen.

Verzendingskosten
De lidkaarten en toebehoren kunnen worden afgehaald op de Sinterklaastocht of op elke daaropvolgende eigen organisatie (tocht, dinsdagwandeling, ledenfeest).

Ze kunnen ook worden opgestuurd (brengt wel extra werk mee voor de ledenbeheerder).
De (vooraf te betalen) verzendingskosten bedragen per zending (meerder gezinsleden kunnen in één zending):
€ 6,00 voor zending met lidkaartbrief, wandelboekjes en het attest mutualiteit
€ 8,00 voor de “gewone” zending samen met de Walking in Belgium)

Betaling
Je kan betalen middels het bij het Padstapperke gevoegd overschrijvingsformulier.
Vermeld de namen van de leden waarvoor je betaalt + de bijhorigheden zoals “+ walking” en “+ verzendingskosten”.

Voorbeeld betaling lidgeld gezin met twee kinderen:
Betaling op 5/12/2019:
Afhaling op Wafelentocht: Lidgeld (€ 17,00 + € 17,00 + € 14,00 + € 14,00) + Walking in Belgium (€ 6,00) : € 68,00
Verzending naar huis: + € 8,00
Mededeling: naam1; naam2, naam3, naam4 (€ 62,00) + Walking € 6,00 + verzending € 8,00

Betaling op 10/1/2020:
Afhaling op Wafelentocht: Lidgeld (€ 17,00 + € 17,00 + € 14,00 + € 14,00) + Walking in Belgium (€ 8,00) : € 70,00
Verzending naar huis: + € 8,00
(Opmerking: Genieten geen ledenkorting op wandelingen in 2020 tot op datum van registratie van hun betaling in de database van Wandelsport Vlaanderen)

De lidkaart 2020 (en volgende)
De lidkaart 2020 wordt een lidkaart in hard PVC die je minstens 2 jaar moet gebruiken.
Van zodra het lidgeld voor 2020 betaald is, is de PVC-lidkaart geldig en bruikbaar voor scanning tot 31 december 2020.
Vanaf oktober 2020 kan er lidgeld betaald worden voor het jaar 2021. Bij de hernieuwing voor 2021 zal je dan alleen een brief krijgen en geen nieuwe PVC-lidkaart. Je PVC-lidkaart kan je dan verder gebruiken tot 31 december 2021 of later.

De lidkaartbrief
De PVC-lidkaart is gekleefd op een adresdrager, de lidkaartbrief zoals we die nu al kennen. Naast de lidkaart staan alle gegevens over het lid zoals deze bij Wandelsport Vlaanderen gekend zijn. Aan de leden wordt gevraagd deze gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan de ledenbeheerder te laten weten (ledenbeheer@padstappers.be).

Uitzicht en vorm van de nieuwe lidkaart
De lidkaarten hebben de vorm en grootte van een gewone bankkaart. Daarop staat het clubnummer, de clubnaam, voor- en familienaam van het lid, het lidnummer en de barcode.

Tijdelijke lidkaart op papier voor nieuwe leden
Nieuwe leden ontvangen een lidkaartbrief en een op papier gedrukte lidkaart. Na 1 à 2 maanden stuurt Wandelsport Vlaanderen de nieuwe PVC-lidkaart per post naar hun adres. Vanaf dan moet de PVC-lidkaart worden gebruikt en de tijdelijke papieren lidkaart worden vernietigd.

Wat te doen bij verlies van je PVC-lidkaart ?
Bij verlies van je PVC-lidkaart  je dit zo snel mogelijk te melden aan de ledenbeheerder van de club (ledenbeheer@padstappers.be). Er zal dan een tijdelijke papieren lidkaart aangemaakt worden en door de ledenbeheerder een aanvraag gedaan worden bij Wandelsport Vlaanderen om je een nieuwe PVC-lidkaart per post toe te sturen.

Wijziging van je persoonlijke gegevens
Deze wijzigingen dient je te melden aan de ledenbeheerder van de club (ledenbeheer@padstappers.be).

Mutualiteitsattest
Het mutualiteitsattest ontvangt je bij de hernieuwing van je lidkaart. Het blijft ongewijzigd.

Opgelet: je kan dit attest maar indienen na 1 januari van het jaar waarvoor het geldt (attest 2020 indienen na 1 januari 2020) !!!

Heb je nog vragen? Jean-Pierre (Ledenbeheer) zorgt voor de antwoorden.

Hoe aansluiten?

Lid worden kan op één van de volgende mogelijkheden:
– door contante betaling van het lidgeld aan één van de bestuursleden
– door storting van het lidgeld op rek. nr. IBAN: BE17 4431 6264 1121 BIC: KREDBEBB van Padstappers- Geraardsbergen met vermelding lidgeld
Bezorg ons dan ook volgende noodzakelijke gegevens: Je naam, voornaam, volledig en juist adres, postnummer en gemeente, geboorteplaats en geboortedatum. Eventueel je e-mail adres, telefoon en/of gsm-nummer.

Of je kan het inschrijvingsformulier (klik) invullen.

Conform de Wet op de Privacy zullen je persoonlijke gegevens enkel worden gebruikt voor het doel waarvoor ze worden ingezameld en onder geen enkel beding worden medegedeeld aan derden.