Robert Van Damme

Robert Van Damme

Op 9 oktober 2021 overleed Robert Van Damme. Hij was tot 2010 secretaris van de club. Wij herinneren ons

vooral zijn nooit aflatende dynamische manier waarop hij het ledenbeheer en het secretariaat waarnam. Bovendien was hij, zelfs toen zijn gezondheid wandelen al bijna onmogelijk maakte, op onze activiteiten en op wandelingen van andere clubs nog vaak te zien met behulp van een rollator. Met jan en alleman, met of zonder hoedje, maakte Robert tijd voor een babbel. Als lid kon je steeds bij hem terecht, wat ook het voorwerp van je klacht, bekommernis of zorg was. Hij was echter niet alleen voor onze club, maar ook voor veel andere verenigingen en de diensten van de stad een waardevolle en toonaangevende kracht.

Wij en zovelen zullen Robert blijven herinneren in talloze anekdotes en verhalen.