Padstappers Geraardsbergen vzw

Winterzwintocht

We kregen van de club volgende info:

De start ligt op het Graaf Leopold Lippenspark, zeg maar het sportstadion van deelgemeente Knokke. Aangezien de startzaal zich toch op enkele kilometers bevindt van het Zwin is het niet mogelijk om met de kleinste afstand tot in het Zwin te komen.

We hebben in principe voor de kleinste afstand een goed begaanbare wandeling richting Koningsbos voorzien, die dan helaas niet tot aan de zee kan geraken. Afhankelijk van de vele openbare werken in Knokke tijdens de wintermaanden zullen we de kleinste afstanden allicht  opsplitsen in een 6 en een 8 km.  Waarbij de 6 via het Zegemeer en Casino tot aan de zee wandelt en de 8 de route volgt door het Koningsbos, het Zoute en zo via de Zeedijk terug wandelt.

De routes van 10 en 15 km gaan via het Koningsbos met aansluitend de Blinckaertduinen richting het natuurreservaat “Zwinduinen en -polders”. Ook de 21 km volgt deze route tot aan de eerste rustpost, maar maakt dan een extra lus door de polders tot op de nieuwe Zwindijk. De 21 km heeft hier een uniek zicht op de nieuw aangelegde Zwinvlakte die door eb en vloed elke dag tweemaal volledig onder water komt. Via de kleine vlakte, waar Schotse Hooglanders en Konnikpaarden vrij rondlopen, komt de 21 terug naar de rustpost.

Vanaf de rustpost trekken de 10, 15 en 21 km via de Groenpleinduinen, poelen , het plankenpad verder doorheen de “Zwinduinen en polders” . De 10 km keert na een tijdje terug via het Noordelijk begrazingsblok en volgt geruime tijd de Zeedijk richting laatste rustpost. De 15 en 21 km route stapt eerst nog een stukje door de duinen doorheen een “struingebied” tot de “Haas” van Flanagan om iets verder het uitzichtpunt over de Zwinvlakte aan de noordzijde van het “Zwin Natuurpark” (het betalende deel van het Zwin) te bereiken. De terugweg loopt samen met de andere afstanden via de Zeedijk tot de laatste rustpost en doorheen enkele villawijken terug.

 Wat info over de bezienswaardigheden onderweg

De Blinckaertduinen en het Koningsbos :

De Blinckaertduinen zijn een binnenduingebouw dat zich vooral ontwikkeld heeft vanaf de 16e eeuw. Door menselijke tussenkomst (diverse aanplantingen) werd de groei van dit duingebied in de hand gewerkt. Een gedeelte van dit gebied werd in 1976 omgedoopt tot Konningsbos, n.a.v. van het 25-jarig koningschap van Koning Boudewijn. In de volksmond heet dit bos het Sparrenbos, maar er groeien voornamelijk Zeedennen en geen sparren.

Zwinduinen en -polders

De Zwinduinen en -polders zijn een 222 ha groot natuurgebied naast de veel bekendere Zwinvlakte. Samen vormen de 2 gebieden het Vlaams natuurreservaat “Het Zwin”. Het gebied bestaat uit duinbossen, bloemrijke duingraslanden, struwelen en poelen vol leven en wordt beheerd door Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. 

De Nieuwe Zwindijk is een zeewerende dijk in de Belgische gemeente Knokke-Heist en de Nederlandse gemeente Sluis. De dijk is aangelegd in het kader van de verruiming van het Zwin.

De Nieuwe Zwindijk is ongeveer 3,8 kilometer lang en sluit de Willem-Leopoldpolder af van de zee. Die polder is met de verruiming van het Zwin in oppervlakte verkleind. De totale lengte van de zeewerende dijk rondom het Zwin is nu ongeveer 6,9 kilometer.

Met de aanleg van de Nieuwe Zwindijk werd het Zwin verruimd van 160 ha tot een grensoverschrijdend getijdengebied van 333 ha oppervlakte. De werken duurden ongeveer 3 jaar.

De Haas van Flanagan

Op het einde van de Zeedijk kom je ongetwijfeld het beeld van Flanagan tegen. In de volksmond wordt dit beeld “het Keun“ genoemd. Maar eigenlijk is het geen konijn, maar wel een haas.

Flanagan is één van de markantste figuren uit de naoorlogse beeldhouwkunst. Zijn majestueuze bronzen hazen zijn wereldberoemd. Niet alleen in de duinen aan de rand van de Zwinvlakte, maar ook op Park Avenue in New York en in het Grant Park van Chicago zijn ‘de hazen’ een landmark geworden.

‘Hospitality’ – zo is de officiële naam van het kunstwerk – staat symbool voor de gastvrije badstad die Knokke-Heist is.”