We verlaten de traditionele startplaats Grimminge – de Sint vond het er wat te klein – en kiezen als nieuwe startplaats voor De Doos op het recreatiedomein De Gavers. Deze ruime zaal met uitgebreide parkeermogelijkheden, het domein en een volledig er op aansluitend nieuw parcours zijn daarbij troeven die we maar al te graag uitspelen.

We trekken eerst met alle afstanden zuidwaarts naar de flanken van de Bosberg en proeven even van de uitlopers van het Raspaillebos zonder de heuvel evenwel te beklimmen. We wandelen terug naar het noorden langszij het domein van De Gavers over het oude sas op de Dender naar Idegem. We worden er verwelkomd in de eerste rustpost. Terwijl de wandelaars op de 7km terug naar de startplaats kuieren, stappen de anderen gezwind richting het nabijgelegen natuurgebied De Nuchten.

De Nuchten is een natuurgebied tussen Zandbergen en Idegem, gelegen in de vallei van de Dender. Door de ligging van De Nuchten in de lagergelegen weilanden langs de Dender, vind je hier veel water. In het moeras werd vroeger turf gestoken. We wandelen er door het veen, een natte sponsachtige grondsoort die wordt gevormd door afgestorven planten in moerassen en die later bewaard gebleven is onder natte, zuurstofarme omstandigheden. Het gebied is verder dooraderd met sloten en de beek Nuchterrijte. Geraken we daardoor zonder natte voeten? Welja, we verkennen dit uniek en aantrekkelijk moerasgebied immers over een 600m lang knuppelpad.

Even buiten De Nuchten worden de 10 en de 12km afstanden terug naar de startplaats uitgepijld. Voor de andere afstanden (16, 22, 26 en 32km) heeft de parcoursbouwer nog heel wat veld- en landwegen gevonden om rustige wandelingen uit te tekenen via Appelterre naar Voorde.

De 26km en de 32km maken in Voorde nog een lus. De 32km trekt naar de rustpost in Aspelare langs het Hof te Tortelboom, een imposante gesloten hoeve. Uitgerust volgen ze het uitgepijlde parcours verder terug naar Voorde. Onderweg passeren ze – mooi ingeplant midden de velden op het kruispunt van drie veldwegen – de kapel van O.L.V. ten Beukenboom (1661). Het Onze-Lieve-Vrouwbeeld was eertijds opgehangen aan een beukenboom vooraleer in 1661 deze eenvoudige witgekalkte kapel werd gebouwd (gerestaureerd in 1959). In de Damstraat vervoegen ze de 26km en kijken vol bewondering naar het Kasteel van Voorde een bijzonder fraai omwald kasteel met vaste brug gelegen in een groene omgeving. Van deze laatmiddeleeuwse versterkte burcht, opgetrokken in traditionele bak-en zandsteenstijl, blijven de noordgevel met ingangspoort, flankerende torentjes en twee hoektorens, de deels behouden achtergevel van de oostvleugel en de zandstenenonderbouw van de zuidvleugel bewaard. De westgevel werd in 1928 heropgetrokken. De oostgevel in hetzelfde jaar aangepast. Vlakbij is alweer de rustpost in Voorde.

Van de rustpost in Voorde trekken we (32, 26 en 22km) naar Smeerebbe-Vloerzegem en verder naar de rustpost in Idegem. Uitgerust keren we samen met de 16, 12 en 10km terug zoals we gekomen zijn, over het sas van Idegem langs de Dender tot het recreatiedomein De Gavers. Daar lopen we nog een eindje langs de vijver om De Doos opnieuw te bereiken.

In de zaal wacht een schare vriendelijke medewerkers de wandelaars op om hen te voorzien van de nodige recuperatiedrank en voeding. Inmiddels zal de Sint zijn opwachting hebben gemaakt. Hij blijft tussen 14u en 16u ter plaatse om de wandelaars te begroeten. Voor elk wandelend kind voorziet hij een attentie en ook de volwassenen krijgen een greep uit de snoepzak van Piet.

De kinderen zijn uiteraard op deze tocht meer dan ooit onze eregasten. We organiseren ook dit keer een kinderzoektocht op de 7 en de 10 km. Voor elke deelnemer wacht een geschenkje bij het inleveren van het deelnemingsformulier. Van de goeie Sint kregen we alvast de zegen om van deze dag, voor jong én oud, een mooie wandeldag te maken.

Plannetjes: 07km, 10km, 12km, 16km, 22km, 26km, 32km
GPS-tracks: 07km, 10km, 12km, 16km, 22km, 26km, 32km