UPDATE: DE ALGEMENE VERGADERING van vrijdag 20 maart 2020 IS GEANNULEERD!!!

Overeenkomstig onze statuten en om in orde te zijn met de wetgeving in verband met de werking van verenigingen zonder winstoogmerk, houden we een Algemene Vergadering in het voorjaar en in het najaar. Op vrijdag 20 maart zal de statutaire Algemene voorjaarsvergadering doorgaan in het Koetshuis. Effectieve leden van de vergadering krijgen hieromtrent nog een persoonlijke uitnodiging en agenda. Andere leden zijn eveneens welkom maar hebben geen stemrecht of inspraak. Wie lid wil worden van de Algemene Vergadering (effectief lid) kan steeds contact opnemen met Ivan (secretaris@padstappers.be). Hij zorgt voor de voordracht van de kandidatuur. Overeenkomstig de statuten heeft het nieuwe lid na aanvaarding door het Bestuursorgaan, stem- en spreekrecht op de eerstvolgende Algemene Vergadering, waarop hij/zij wordt voorgedragen.

UPDATE: VOORSTELLING VAN ONZE REIS NAAR ARMENIE (IN 2021) van vrijdag 24 april 2020 IS GEANNULEERD!!!

Opnieuw plannen we 5 jaar na onze reis naar Slovakije een vliegtuigreis. Deze keer kiezen we voor een land die bij heel wat van ons onbekend is. Sommigen zal het allicht schrik inboezemen, voor anderen is het dan weer een echte uitdaging.
Omdat een reis naar een dergelijk land niet direct tot onze basiskennis behoort, hebben we de reisorganisatoren gevraagd om de reis te komen voorstellen.
Wie interesse heeft, kan op vrijdag 24 april naar het Koetsenhuis komen. Vanaf 19u45 verwachten we jullie. Om 20u00 start de voorstelling van de reis 2021. Wie niet kan aanwezig zijn en toch interesse heeft kan een mail sturen naar kurt.martens@padstappers.be met eventuele vragen. Na de voorstelling zal naar de geïnteresseerden een verslag gestuurd worden van de voorstelling.