Zaterdag 11 januari 2020 – 19u30
NIEUWJAARSRECEPTIE
De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen

Het wordt zo stilaan een traditie dat wij samenkomen in het begin van het jaar, om – voor een keer in stadskledij en op gewone schoenen – elkaar een schitterend nieuw wandeljaar toe te wensen. Bij e, en hapje en een drankje laten we 2019 de revue passeren, waarbij onze wandelingen steevast de aanloop zijn voor een geanimeerd gesprek over hoe het was en wat we in 2020 zoal plannen.

Ook dit jaar maken we van dit feestelijk moment gebruik om het resultaat van onze steun aan de Warmste Week 2019 plechtig te overhandigen aan het door ons gekozen goede doel: “Netwerk Levenseinde”

Wil je dit (gratis) evenement, enkel voor leden, niet missen, dan moet je wel tijdig inschrijven (vóór 6 januari 2020) bij Jean-Pierre (jp.doeraene@padstappers.be) of bel naar 054 41 76 06.

 

Zaterdag 1 februari 2020 – 18u00
LEDENFEEST
De Spiraal, Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen

Het wandeljaar 2019 ligt al enkele weken achter de rug,  tijd dus om het te evalueren en prijzen uit te delen voor geleverde prestaties. Het jaarlijks ledenfeest is daarvoor een ideale gelegenheid. Huldigen zonder een drankje of een hapje gaat bij ons echter niet. Er zal dus traditiegetrouw aardig wat gekokkereld en geschonken worden, indachtig ons motto “wat je all-in doet, doe je meestal beter”.

We weten bovendien dat wandelaars weten hoe ze een feestje moeten bouwen. Jullie kunnen ook aardig uit de voeten op een dansvloer, die we voor deze gelegenheid extra boenen, sfeervol verlichten en van passende muziek voorzien. Het gevolg is dat we je wel het begin-uur kunnen verklappen, maar op geen honderdste part een eind-uur kunnen voorspellen.

Het programma voorziet de huldiging van onze verdienstelijke wandelende leden voor of tijdens de pauzes tussen de verschillende maaltijdgangen door. Wie in aanmerking wil komen voor een prijs, dient wel tijdig zijn prestatielijst (vorig clubblad p.16) aan Kurt (kurt.martens@padstappers.be) te bezorgen.

Alle info kan je lezen in ons Padstapperke van januari 2020.

 

Vrijdag 20 maart 2020 
ALGEMENE VERGADERING
Koetshuis

Overeenkomstig onze statuten en om in orde te zijn met de wetgeving in verband met de werking van verenigingen zonder winstoogmerk, houden we een Algemene Vergadering in het voorjaar en in het najaar. Op vrijdag 20 maart zal de statutaire Algemene voorjaarsvergadering doorgaan in het Koetshuis. Effectieve leden van de vergadering krijgen hieromtrent nog een persoonlijke uitnodiging en agenda. Andere leden zijn eveneens welkom maar hebben geen stemrecht of inspraak. Wie lid wil worden van de Algemene Vergadering (effectief lid) kan steeds contact opnemen met Ivan (secretaris@padstappers.be). Hij zorgt voor de voordracht van de kandidatuur. Overeenkomstig de statuten heeft het nieuwe lid na aanvaarding door het Bestuursorgaan, stem- en spreekrecht op de eerstvolgende Algemene Vergadering, waarop hij/zij wordt voorgedragen.