Padstappers Geraardsbergen vzw

Activiteiten

DE ALGEMENE VERGADERING van vrijdag 19 maart 2021

Overeenkomstig onze statuten en om in orde te zijn met de wetgeving in verband met de werking van verenigingen zonder winstoogmerk, houden we een Algemene Vergadering in het voorjaar en in het najaar. Op vrijdag 19 maart zal de statutaire algemene voorjaarsvergadering , net zoals vorig jaar, digitaal doorgaan. Effectieve leden van de vergadering krijgen hieromtrent nog een persoonlijke uitnodiging en agenda. Andere leden zijn eveneens welkom maar hebben geen stemrecht of inspraak. Wie lid wil worden van de Algemene Vergadering (effectief lid) kan steeds contact opnemen met Ivan (secretaris@padstappers.be). Hij zorgt voor de voordracht van de kandidatuur. Overeenkomstig de statuten heeft het nieuwe lid na aanvaarding door het Bestuursorgaan, stem- en spreekrecht op de eerstvolgende Algemene Vergadering, waarop hij/zij wordt voorgedragen.