Padstappers Geraardsbergen vzw

Natuurreservatentocht

Vorig jaar had onze parcoursbouwer met zijn ploeg er alles aan gedaan om van de Natuurreservatentocht een echte natuurtocht te maken. Voor zover dat mogelijk was slaagden ze erin het parcours nog mooier te maken dan de vorige edities. De tocht werd evenwel geannuleerd en de plannen belandden onbenut op de desk van de organisator.

We konden de altijd naar nieuwigheden zoekende parcoursploeg overtuigen de ongebruikte plannen dit jaar te benutten. Ik van mijn kant maak het me eveneens wat gemakkelijker en neem de beschrijving van die tocht hierna gewoon terug over.

De 19de editie van onze natuurreservatentocht start voor het eerst vanuit De Doos op het recreatiedomein De Gavers. Deze locatie biedt ons niet alleen een grote comfortabele zaal, maar tevens ruime parkeergelegenheden op minimale wandelafstand. We bieden er de wandelaars voor of na de wandeling, tegen lage prijs, kwaliteitsvolle snacks, broodjes en dranken aan. Onze medewerkers doen dat met de glimlach en vooral met veel zorg en toewijding.

Het provinciaal domein laten we op deze tocht letterlijk links liggen, want dit keer is het de bedoeling een aantal natuurgebieden extra in ‘the picture’ te zetten en ook Natuurpunt t financieel te steunen in het beheer ervan. We richten onze (wandel)pijlen daarom naar het oosten, waar een uitgestrekt beschermd boscomplex ligt te schitteren.

Uiteraard werd het parcours naar en van het boscomplex en de verdere tocht naar Waarbeke (vanaf 18 km) en Nieuwenhove (vanaf 22 km) met zorg uitgetekend en grondig verkend, want ons doel is zoals altijd het aanbieden van een mooi dagje uit, in volle natuur. Wat dacht je van een tocht door een open landschap dat wordt getooid door een fijnmazig netwerk van akkers, velden, weiden, veldbosjes, houtkanten, oude meidoornhagen, struwelen, knotwilgen, bloemrijke veld- en landwegen en fraaie holle wegen? Het wordt inderdaad genieten van rust en stilte van deze amper bewoonde wereld. De mooie vergezichten op de valleien van de Steenborrebeek, de Waarbeek en de Bettenhoekbeek, de oostkant van de Oudenberg en de grote (half-)gesloten hoeven Hof ten Steenborre in Atembeke, Hof Beauprez in Grimminge en de Kloosterhoeve in Waarbeke zijn daarbij extra mooi meegenomen. We trekken ook even langs het Geitebos in Nieuwenhove, een loofboombos en leefgebied van reeën, eigendom van Graaf De Lalaing, maar jammer genoeg niet toegankelijk. Ook dit stukje waardevol natuurbos wordt via Natuurpunt met deze tocht gesteund.

We voorzien, met hulp van leden van Natuurpunt, uiteraard de wandelaars ook onderweg van ruime rust- en bevoorradingsmogelijkheden. In De Helix, het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu (alle afstanden) en in de parochiezaal van Waarbeke (18, 22, 26 en 32 km) kunnen de deelnemers, naargelang de afstand, één of meerdere keer de beenspieren wat rust en herstel gunnen bij een drankje of een hartige hap.

Bij minder goed weer openen we een rustpost in Grimminge ter vervanging van de Helix, waar alles in open lucht moet worden opgesteld.

Het zwaartepunt (letterlijk en figuurlijk) van de tochten is dus het boscomplex.

Het Moerbekebos (10,18, 22, 26 en 32km) en het Raspaillebos (18, 22, 26, 32 km), worden van het Karkoolbos gescheiden door de in wielermiddens bekende Bosberg, Ze behoren samen tot een prachtig 150 ha groot bosgebied, dat zich uitstrekt op de vrij steile heuvelrug die de overgang markeert tussen Vlaamse Ardennen en Pajottenland. Ook het Kluysbos (26 en 32 km) maakt hier deel van uit. In deze bossen zijn verschillende bronnen aanwezig en er ontspringen een aantal beken, onder andere de Steenborrebeek en de Hollebeek. Hier groeien in de lagere gedeelten dan ook vooral populieren en elzen, met zuurminnende planten als onderbegroeiing. Zo ontstaat daar door het trage verrottingsproces een zure, niet verzadigde humuslaag, een uitzonderlijke biotoop. Op de droogste plaatsen, meestal gelegen op de heuveltoppen in het bos, komen dan weer relatief uitgebreide stukken eiken-berkenbos voor, met een karige ondergroei.

Deze beboste berg is een belangrijk richtpunt voor tienduizenden vogels op hun jaarlijkse trek naar het zuiden. De rijke populatie van roofvogels – buizerd, torenvalk, wespendief, havik, steenuil – getuigt van een gezonde voedselpiramide in het bos. Hier vinden rode eekhoorn, wezel, hermelijn, bunzing, vos en ree ook gemakkelijk een onderkomen. Opmerkelijk is ook de aanwezigheid van de vuursalamander, de hazelworm en de eikelmuis.

De wandelaar zal het, na het afwerken van deze tocht, met ons eens zijn dat deze schitterende gebieden meer dan ooit het beschermen waard zijn en daar dragen wij dan ook met veel (wandel)plezier een (financieel) steentje toe bij.

Verder schenken we, los van de bijdrage aan Natuurpunt, nog eens € 0,05 per deelnemer aan een goed doel in het kader van de Warmste Week.

Zoals op al onze tochten verkopen we ook nu in de startzaal mattentaartenpakketten aan gunsttarief (6 stuks voor de prijs van 5). Vergeet ze niet te bestellen vooraleer je aan je tocht begint, want op=op!

Kaartjes: 7 km, 10 km, 14 km, 18 km, 22 km, 26 km, 32 km
GPS-tracks: 7 km, 10 km, 14 km, 18 km, 22 km, 26 km, 32 km