Natuurreservaten ontdek je bij ons op de Natuurreservatentocht…

September, de maand die twijfelt tussen zomer en winter en daarom beslist om de natuur een eigen specifieke uitzicht mee te geven, dat van de beginnende herfst, is voor ons Padstappers een ideale periode om de grootste troef van onze sport uit te spelen, wandelen door de natuur.

De parcoursbouwer en zijn team hebben weeral menig uurtje gespendeerd aan het uittekenen en afstappen van een parcours dat de hoge verwachtingen kan inlossen. De plannen liggen voor mij en ik kan niet wachten om eraan te beginnen. En jij, jij komt toch ook?

De fabriekshal van DERITO in Ophasselt is opnieuw onze startlocatie en zoals steeds mogen we maximaal van deze interessante site gebruik maken. We bouwen er een gezellige ruimte uit, waarin we de wandelaar van de nodige spijs en drank zullen voorzien zodat die zorgeloos op stap kan.
De eerste lichtglooiende weiden en landerijen rond Ophasselt wachten al onmiddellijk na de start en dat zijn slechts opwarmertjes voor het (nog) betere werk, want wie
Moenebroek en Nuchten binnen wandelbereik weet, mag zich als wandelaar aan een en ander verwachten.

De korte afstanden (7 en 10 km) lopen niet zo heel ver weg, maar blijven rond Ophasselt genieten van een stukje Moenebroek en Hasseltbos. Ze hebben dan –
naargelang de afstand – al kennis gemaakt met Hof te Papemunte en zijn door de gehuchten Vrijheid, Boesberg, Palingkouter en Groene Weg gewandeld, niet bepaald namen die wijzen op veel industriële activiteit. De rustpost in de schaduw van de kerk van Ophasselt verwacht hen met de nodige bevoorradingsmogelijkheden. Op deze afstand wordt opnieuw een wandelzoektocht voor kinderen voorzien. Mij lijkt het, dat natuur bij de vraagstelling een belangrijke rol zal spelen.

Vanaf 14 km trekken de wandelaars ook naar de rustpost in Schendelbeke, van waaruit ze op verkenning gaan naar de Boelaremeersen (22 en 32 km), het natuurreservaat Moenebroek (14, 18, 22, 26 en 32), het natuurgebied de Nuchten (26, 32) en de landelijke gemeenten Idegem, Appelterre, Zandbergen (rustpost voor 26 en 32 km) en Smeerebbe-Vloerzegem (rustpost voor 26 en 32 km). Deze dorpen zijn stuk voor stuk omgeven door velden, weiden, landerijen, verruigd grasland en bossen zoals de namen van de plaatsen waar we doortrekken al eeuwen aangeven: Broeken, Braambroek, Mussenhoek, Boskouter. Een groot aantal interessante gesloten hoeven uit eind 18de eeuw bevestigen het agrarisch karakter van de streek.

Maar de blikvangers zijn natuurlijk de natuurgebieden waar de wandelaars naargelang de afstand doortrekken. De stappers op de 22 en 32 doen als enigen de Boelaremeersen aan, een mozaïek van natte ruigten, rietvelden, valleibosjes en bloemrijke weilanden. Dit gebied wordt bevolkt door talrijke broedvogels zoals bosrietzanger, kleine karekiet, rietgors, wielewaal, groene en grote bonte specht, gaai, koekoek en tal van mezensoorten. De waarnemingen van buizerd, blauwborst en waterral laten het beste voor de toekomst verhopen. Ook amfibieën en libellen vinden hier een waardevol gebied. Het Moenebroek, waar alle afstanden zijn doorgetekend, wordt gevormd door een nat elzenbos met enkele bronnen en een groot aantal kwelzones. Doordat de bronnen winter en zomer de bodem nathouden, kunnen er maar weinig bomen groeien. Enkel zwarte els (zie vorig Padstapperke) kan er overleven. Natuurgebied Nuchten is dan weer de ideale biotoop voor vogels zoals de ijsvogel, de blauwborst en de roerdomp. De wandelaars op de 26 en 32 km verkennen Nuchten via een aantrekkelijk knuppelpad dat hen dwars doorheen het drassige gebied voert.

En zoals bij mooie spektakels, komt op het einde nog een apotheose. Alle afstanden sluiten hun tocht immers af door het Hasseltbos, op en over de Gapenberg. Dit 25 ha grote “Europees Natura-2000” bos biedt onderdak aan diersoorten zoals de buizerd, sperwer, boomklever, vos en bunzing. Het is een typisch beukenbos, al komen er verder ook soorten voor als zomereik, es, esdoorn, en vlier.

Na deze finale worden alle wandelaars terug in de startzaal verwacht, waar ze hun wandelboekje en hun spaarkaart voor de Priortrofee kunnen laten afstempelen en waar de kinderen hun oplossing van de kinderzoektocht inruilen tegen een tof geschenkje. Afscheid nemen van de wandelvrienden en de prachtige omgeving doe je pas nadat je de verbruikte energie hebt herwonnen bij een drankje en een van onze snacks. Je vergeet uiteraard je vooraf bestelde mattentaartenpakket niet op te halen zodat je ook thuis nog wat kan nagenieten.

Kaartjes: 7km, 10km, 12km, 14km, 18km, 22km, 26km, 32km
GPS-tracks: 7km, 10km, 12km, 14km, 18km, 22km, 26km, 32km